Continurooster en buitenschoolse opvang

Continurooster en schooltijden

Met ingang van schooljaar 2016-2017 werken we met een continurooster. Alle leerlingen blijven in principe over. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de ouders.

Alle schooldagen starten tussen 8.15 en 8.30 uur met een inloopkwartier.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigt de school om 14.30 uur. Op deze dagen is het continurooster van kracht. Helpt u uw kind op deze dagen er aan denken om een gezonde lunch mee te nemen?  

Op woensdag is de school uit om 12.30 uur. De kinderen eten die dag niet op school. 

Tijden Montessori-Spilcentrum

Uw zoon of dochter kan elke werkdag van 7.30 uur tot 18.30 uur terecht in ons Spilcentrum. U kunt daarbij gebruik maken van dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.