• Salto School De Tempel

Montessori-Spilcentrum 0-12

SPIL staat voor Spelen, Integreren, Leren. In ons montessori-Spilcentrum verzorgen we onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar vanuit de montessori-visie. Zo ontstaat een doorlopende ontwikkeling van baby tot pre-puber.

U kunt in ons montessori-Spilcentrum terecht voor

  • Dagopvang voor baby en dreumes (0-2½ jarigen)
  • Montessori-peuterzaal (2½ - 4 jarigen)
  • Montessori-basisschool (4-12 jarigen)
  • Naschoolse activiteiten (4-12 jarigen)
  • Buitenschoolse opvang (4-12 jarigen)
  • Bibliotheek Jeugdfiliaal (0-12 jarigen)
  • Schoolarts/verpleegkundige (op afspraak)

 

Onze partners hierin zijn: 

Korein Kinderplein 

KOREIN KINDERPLEIN                                                          

www.koreinkinderplein.nl                                                    

telefoon: 040 – 241 14 03

 

en

GGD                                                             

GGD Brabant Zuid-Oost

info@ggdbzo.nl 

telefoon: 088 – 0031100