• Salto School De Tempel

Montessori Village - It takes a village to learn a language

Snel en goed Nederlands leren & vlot integreren

Uniek taalaanbod
Naast de begeleiding van niet-Nederlands sprekende  kinderen van 0-6 jaar in ons SPIL-centrum, biedt De Tempel vanaf voorjaar 2018 ‘Montessori Village’ aan. ‘Montessori Village’ is een uniek taalaanbod voor kinderen van 4-12 jaar en hun ouders die nieuw in Nederland zijn en de taal nog niet beheersen. Door te werken met  een kleine groep van ongeveer 15 kinderen ligt de focus op individuele groei en zelfontplooiing. Het uitgangspunt is het dagelijks leven, waarbij de taalomgeving zich dus niet beperkt tot het klaslokaal. Want: ‘It takes a village to learn a language’.

Binnen én buiten de muren van het klaslokaal
We gebruiken ons gehele kindcentrum en de omgeving om u en uw kind Nederlands te leren.
Behalve het gezellige multifunctionele Village-lokaal is er ons eigen avonturenplein met pluktuin, een park met kinderboerderij vlakbij, een winkelcentrum tegenover de school en een jeugdbibliotheek in ons pand. We werken met thema’s en koppelen daar activiteiten en uitstapjes aan.

Programma op maat
Ieder kind is anders. Daarom krijgt uw kind een aanbod op maat dat past bij haar of zijn mogelijkheden en tempo. In het jaar in de Village ligt de nadruk op het leren en gebruiken van Nederlands. Tegelijkertijd hebben alle Village-kinderen ook een plekje in een montessorigroep met leeftijdsgenootjes. In die groep doen zij activiteiten mee, zoals gymnastiek en creatieve  lessen. Na zo’n 40 tot 60 weken stroomt uw kind door naar de reguliere montessorigroep.   

Digitale én echte maatjes
De begeleiding in de Village is in handen van een gespecialiseerde leerkracht. Daarnaast zijn er Nederlandstalige maatjes (kinderen en volwassenen) die op verschillende momenten goed kunnen helpen. Voor het taalaanbod op maat gebruiken we speciale taalprogramma’s en krijgt uw kind een eigen tablet voor op school.

Ouders zijn welkom
Als ouder hebt u een belangrijke plek in Montessori Village. Wij betrekken u enkele dagdelen in de week bij taalactiviteiten. Tevens bent u elke dag welkom bij de dagstart en kunnen we uw hulp ook zeker gebruiken bij de Village-uitstapjes en de verschillende middagactiviteiten. Zo leert u samen met uw kind(eren) de nieuwe taal kennen en gebruiken. Samen de taal leren en handvatten krijgen om ook buiten de school met taal aan de slag te gaan, is niet alleen leuk, maar het maakt ook dat jullie sneller integreren in de Nederlandse maatschappij.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij:  

  • mevr. Ellen Reijners, directeur  
 e.reijners@bs-tempel.nl   040-2412671 (di-do-vr)
  • mevr. Geert Meijer, intern begeleider
g.meijer@bs-tempel.nl  040-2412671 (ma-di-wo)               


Montessorinet

In oktober 2018 heeft Montessorinet, een platform voor montessorionderwijs, uitgebreid aandacht besteed aan Montessori Village, als belangrijke en innovatieve ontwikkeling op het gebied van het leren van de Nederlandse taal aan kinderen die nieuw zijn in ons land. Montessori Village helpt kinderen én hun ouders, die onze taal nog helemaal niet spreken, op een unieke en snelle manier Nederlands, zodat de snel kunnen instromen in het reguliere onderwijstraject. Wij zijn erg blij met deze aandacht en erkenning van onze innovatieve onderwijs ideeën.

Het artikel vindt u via deze link: 

  artikel: Montessori Village: "it takes a Village to learn a language"