• Salto School De Tempel

Verlofregelingen

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. Dit heet de Leerplichtwet. In een aantal gevallen kan extra verlof worden aangevraagd. Dit doet u altijd bij de directeur van de school, door één van de formulieren die u hieronder vindt aan haar te sturen (aan: info@bs-tempel.nl) of in te leveren op school. In vrijwel alle gevallen wordt een bewijsstuk gevraagd: op het aanvraagformulier ziet u of dit aan de orde is.

Er zijn 2 soorten extra verlof: verlof bij gewichtige omstandigheden (bv. begrafenis, bruiloft) en extra vakantieverlof (bv. omdat u alleen buiten de schoolvakanties weg kunt). De regels en voorwaarden voor extra verlof leest u op het aanhangsel bij de formulieren.  

Een extra dag vrij nemen, een “snipperdag” inplannen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan, is niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier

Het formulier voor aanvraag extra vakantieverlof, vindt u hier.

Het formulier voor aanvraag verlof wegens gewichtige omstandigheden, vindt u hier .