• Salto School De Tempel

Montessori Village

Welkom in Montessori Village

Welcome to Montessori Village

de groep van juf Suzanne

the group of teacher Suzanne

 

 

In de Montessori Village ligt de aandacht vooral op het samen leren van de Nederlandse taal. De ouders zijn elke ochtend welkom in de klas om samen met hun kind een werkje te doen en samen met hun kind in de kring mee te doen met de start van de dag. In de Montessori Village wordt veel voorgelezen, worden veel talige spelletjes gedaan en maken we gebruik van de NT2 methode "Horen, zien en schrijven". ook trekken we er regelmatig op uit in de omgeving rondom de school. Zo leren de kinderen in de Montessori Village spelenderwijs de Nederlandse taal. Wanneer een kind er aan toe is zal het steeds vaker op bezoek gaan in zijn/ haar stamgroep tot het moment gekomen is om de overstap te maken naar de reguliere Montessorigroep.

Bent u benieuwd naar onze "huiskamer-klas"? Kom gerust eens een kijkje nemen!