• Salto School De Tempel

inhoud

MONTI: virtuele extra handen in de klas.

Monti heeft de publieksprijs gewonnen tijdens de regionale ronde van de Nationale Onderwijsprijs 2017-2019 op 29 november in Den Bosch.

 

 

 

Wat is Monti?

In het basisonderwijs is een veel gehoorde en terechte opmerking dat we graag meer handen in de klas hebben om alle kinderen de instructie en begeleiding te geven die ze nodig hebben om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Passend Onderwijs, Direct Instructie Model, grote diversiteit in behoeftes, differentiëren  naar cognitieve mogelijkheden en leerstijlen: het vraagt veel van de leerkracht. Dé oplossing is meer handen in de klas, maar probeer dat maar eens te realiseren met de huidige leerkrachtenschaarste...

Onze oplossing is de inzet van virtuele extra handen in de klas. Hiervoor hebben we een eigen programma ontwikkeld voor de tablet: "MONTI, je hulpje in de klas". Hiermee kunnen we elke leerling in de klas helpen die de instructie vaker nodig heeft. Omdat zij/hij een stukje niet snapte, een deel van de les miste omdat de gedachten afdwaalden of omdat zij/hij er bij de verwerking achter kwam dat hij het toch niet helemaal begreep. Extra instructie dus naar eigen behoefte, op eigen moment en in eigen tempo. En volledig herkenbaar, want het is de eigen leerkracht die dezelfde instructie nogmaals geeft, met de eigen lesmaterialen en in de eigen omgeving.  

Hiervoor hebben we een virtueel nagebouwde eigen klas ontwikkeld voor de tablet. De leerling bestuurt het eigen personage die in haar/zijn virtuele lokaal het op dat moment gewenste leermiddel en  instructie kiest. En vervolgens ziet de leerling haar/zijn eigen leerkracht de eerder gegeven instructie opnieuw geven. De leerling kan op elk gewenst moment die instructie onderbreken, herhalen of versnellen. En hoeft dus voor extra/verlengde instructie niet te wachten op de leerkracht!

In de testfase reageerden onze leerlingen enthousiast, hebben geweldige feedback gegeven en inmiddels is MONTI een standaard hulpmiddel in onze klassen. Onze leerlingen en leerkrachten ervaren dagelijks de positieve effecten ervan in de klas.

Hoe werkt Monti?

In onderstaand demofilmpje kunt u zien hoe onze leerlingen werken met Monti in de klas.

 Het finale-filmpje

Om de jury en de genodigden tijdens de regiofinale te laten zien waarom en hoe wij met Monti werken, hebben de leerkrachten en leerlingen samen onderstaand 'reclamefilmpje' gemaakt. 

 

 

 

Montessorinet

Monti is ook als belangrijke innovatie herkend door de landelijke montessorivereniging (NMV) waar wij als school natuurlijk lid van zijn. In november 2018 verscheen onderstaand artikel op Montessorinet: het online platform van de NMV

artikel: Monti virtuele handen in de klas

 

Montessori-onderwijs

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op de eigenheid van het individu. Wij gaan bij de invulling van ons onderwijsaanbod uit van de unieke ontwikkeling van elk individu op het gebied van mogelijkheden, tempo en leerstijl. Kinderen krijgen ruimte voor hun eigen ontwikkeling en speciaal opgeleide montessori-leraren begeleiden hen daarbij. Onze leraren zijn geschoold in het herkennen en benutten van de “gevoelige periodes” in de ontwikkeling. In deze periodes heeft het kind speciale interesse in bepaalde kennis of vaardigheden, waardoor het zich schijnbaar moeiteloos ontwikkelt. Naast het volgen van de natuurlijke ontwikkeling, prikkelen we de leerlingen ook om steeds een volgende stap te zetten in de “zone der naaste ontwikkeling”. Hiervoor bieden we een uitdagende leeromgeving, binnen én buiten het schoolgebouw.

 

We zijn een eigentijdse montessorischool en gebruiken een combinatie van montessorimaterialen, algemene onderwijsmethodes en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en technologie. We steken in op de complete ontwikkeling van het kind: naast de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en tekstbegrip, hebben vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, communiceren, creativiteit, sociale- en culturele vaardigheden en ICT-geletterdheid  de volle aandacht. In alle groepen maken we gebruik van digitale schoolborden en we zetten op korte termijn in alle groepen tablets in voor gerichte deel-instructies.

Omdat iedereen anders is en anders leert, zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel belangrijke vaardigheden. Het ontwikkelen en stimuleren van de zelfstandigheid begint al zodra het kind de basisschool binnenkomt. We leren het kind om zich verantwoordelijk te voelen voor de eigen ontwikkeling en medeverantwoordelijkheid te nemen voor het niet verstoren van de ontwikkeling van de ander. We noemen dat “vrijheid in gebondenheid”. Op deze manier gaan kinderen op een respectvolle manier om met verschillen.

In het respectprotocol ligt het gewenste gedrag van leerlingen, ouders en teamleden vast. Samen werken we aan een school waar elk kind, elke ouder en elk teamlid zich veilig en gewaardeerd voelt. Respectvolle omgang met elkaar is voor ons breder dan alleen het bestrijden van pesten, discrimineren en buitensluiten. We spreken daarom bewust niet van een anti-pestprotocol of een anti-pestcoördinator. Onze schoolregels zijn opgenomen in het  respectprotocol, dat ten grondslag ligt aan al het handelen op school.

 

Bij respectvol omgaan met elkaar hoort dat je respectloos gedrag niet accepteert of tolereert. We vragen aan kinderen en ouders om respectloos gedag te melden bij de leraar. Ook zijn er twee interne vertrouwenspersonen aan school verbonden, die hun rol nemen in het bevorderen van respectvol gedrag. Hun namen en mailadressen staan vermeld onder het kopje “team” op deze website.