• Salto School De Tempel

Kwaliteit van het onderwijs

Onze school voldoet aan het toezichtkader van de Nederlandse onderwijsinspectie en geniet het vertrouwen van de onderwijsinspecteur. De meest recente rapportage opent u hier.

Wij zijn erkend door de Nederlandse Montessorivereniging (NMV).