• Salto School De Tempel

Schoolontwikkeling

Als school zijn we continu in ontwikkeling. De belangrijkste thema’s voor de komende periode zijn:

  • Doorontwikkeling doorgaande montessorilijn 0-12 jaar, inclusief bijscholing van de pedagogisch medewerkers (voorschool, 0-4 jarigen)
  • In- en uitvoering Passend Onderwijs en ambities, inclusief bijscholing van het onderwijzend team (basisschool, 4-12 jarigen).
  • Doorontwikkeling doorgaande lijn VVE (voor- en vroegschoolse educatie: 0-6 jarigen), inclusief bijscholing van de pedagogisch medewerkers (voorschool, 0-4 jarigen)
  • Invoering kwaliteitszorgsysteem WMK-Montessori. Dit vervangt op termijn het huidige kwaliteitszorgsysteem 
  • Invoering van tablets voor instructie-op-maat (basisschool, 4-12 jarigen)
  • Keuze en implementatie van een nieuwe methode Engels, die zich richt op leerlingen van 4-12 jaar (basisschool, 4-12 jarigen)
  • Keuze en implementatie van een nieuwe methode Kosmisch onderwijs (basisschool, 4-12 jarigen)
  • De Gezonde School: invoering integraal programma voor gezond eten en bewegen, inclusief inzet vakleerkracht gymnastiek, een naschools programma voor sport- en beweging en deelname aan het project KEIGAAF. (Basisschool, SPIL, 4-12 jarigen)

Sinds januari 2017 zijn we officieel een "Gezonde school". We hebben het landelijke predicaat ontvangen en zijn daar trots op. Het eerst behaalde certificaat is "Welbevinden en sociale veiligheid". Het certificaat "Bewegen en Sport" hebben we in juni 2017 behaald. De certificaten "Roken en alcohol" en "Voeding" verwachten we in de loop van dit jaar te behalen.

Via onze maandelijkse nieuwsbrief Tempelinfo houden we u op de hoogte. Alle Tempelinfo's staan op de nieuwspagina op deze website.   

keurmerk gezonder school