• Salto School De Tempel

Aanmelding leerlingen

Als u voor een schoolkeuze staat, wilt u eerst de school in actie zien, voelen en ruiken. Dat snappen wij. Daarom organiseren we regelmatig een open ochtend / inschrijfochtend.

Tijdens deze ochtenden krijgt u informatie over ons onderwijs en onze visie en kunt u terecht met uw vragen. De rondleiding geeft u een inkijkje in de dagelijkse praktijk op school. Aansluitend kunt u een intekenformulier invullen voor kinderen jonger dan 3 jaar en/of een afspraak maken voor een intakegesprek voor kinderen van 3 jaar en ouder.     

Een leerling kan geplaatst worden vanaf zijn/haar 4e verjaardag. Ook tussentijdse aanname door verhuizing of schoolwissel is mogelijk. Binnen 6 weken na de intake krijgt u bericht of wij uw kind kunnen plaatsen. 

In alle gevallen is het bepalend of er ruimte is in de groep waarin het kind geplaatst moet worden. Is dat niet het geval, dan plaatsen we uw zoon of dochter op de lijst. Bij plaatsing geven we voorrang aan broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten, aan kinderen van ons Spilcentrum en aan kinderen van werknemers. Tijdens het inschrijfgesprek en/of de intake bekijken we of onze school de passende plek is voor uw kind. 

De open ochtenden zijn gepland op woensdagen van 9.00 - 10.00 uur in de hal van de school. U krijgt informatie over ons onderwijs en een rondleiding door onze school. Van 10 tot 11 kunt u uw kind(eren) inschrijven. De open ochtenden zijn op woensdag. De data zijn dit jaar:

19 september, 7 november, 23 januari, 13 maart en 8 mei. 

Aansluitend kunt u ook een afspraak maken voor een rondleiding in onze dagopvang, voorschool en buitenschoolse opvang.