• Salto School De Tempel

ouderconvenant

Voor ons als team van Salto montessorischool De Tempel is een positieve, veilige schoolomgeving een kernwaarde. Wij hebben aandacht voor respectvolle omgang met elkaar en stellen heldere regels en afspraken op. Zo is het voor iedereen duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Deze gedragscodes hebben we samengebracht in een respectprotocol en een ouderconvenant.

Het ouderconvenant kunt u hieronder inzien.